Ražošanas procesu digitalizācija un automatizācija

 

Jaunumi

Ražošanas procesu digitalizācija un automatizācija

07/11/2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akciju sabiedrība ENERGOFIRMA "JAUDA" veic ieguldījumus procesu digitalizācijā un automatizācijā Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena "Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas" 2.2.1.4.i. investīcijas "Finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai" ietvaros

Projekts “Akciju sabiedrības ENERGOFIRMA "JAUDA" ražošanas procesu digitalizācija un automatizācija” (AIZ-DIGI-70)

Projekta mērķis ir īstenot kompleksu pasākumu kopumu būtiskai uzņēmuma esošo procesu digitalizācijai un automatizācijai. Projekta ietvaros paredzēts īstenot divas ar ražošanas procesu digitalizāciju un automatizāciju saistītas investīcijas.

Projekta īstenošanas rezultātā būtiski tiks automatizēts un digitalizēts AS ENERGOFIRMA "JAUDA" esošais ražošanas process. Jaunās griešanas un slīpēšanas iekārtas nodrošinās sagrieztās un slīpētās produkcijas ražības pieaugumu. Tiks veikta manuāla darba nomaiņa uz automatizētu. Pieaugs saražotās produkcijas apjoms, attiecīgi, arī apgrozījums.

Projekta kopējās izmaksas ir 743 720,00 EUR, no kurām Eiropas Savienības finansējums (kapitāla atlaide) paredzēta 260 302,00 EUR apmērā.

Projekta īstenošanas ilgums no 10/2023 - 06/2024

#NextgenEU, #InvestEU 

 

« Atpakaļ

Lasīt nākamo