NOSLĒGTS LĪGUMS PROJEKTA “MVU INOVATĪVAS UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA” IETVAROS