Ārējo tirgu apgūšana

 

Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings

AS Energofirma "JAUDA"  ir noslēgusi 2015.gada 22.adecembrī līgumu Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/15/79/179 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta " "Jauda" - izrāviens 2015" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

 

AS Energofirma "JAUDA"  ir noslēgusi 2015.gada 22.adecembrī līgumu Nr.ĀTA/2.3.1.1.1/15/75/121 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta " "Jauda" - izrāviens 2015" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.