2012 gada modeļa sadalnes

 
 

Līdz šim izgatavotās AS Energofirma „JAUDA” sadalnes un skapjus iepsējams pasūtīt pēc 2012 gada sadaļņu kataloga. Sadalnes iespējams pasūtīt arī atšķirīgās komplektācijās atbilstoši sadaļņu atšifrējumiem. Nepieciešamības gadījumā iespējams pasūtīt individuāli izgatavotas sadalnes ar speciālu komplektāciju.

Jauno un veco sadaļņu aksesuāri nav savstarpēji apmaināmi.