Indivuduālā risinājuma KTA un sadales punkti

 

AS Energofirma JAUDA ir ievērojama pieredze individuāla risinājuma KTA un sadales punktu projektēšanā un izgatavošanā. Individuālā risinājuma KTA var būt veidots modificējot tipveida korpusus vai izstrādājot jaunus. Korpusi var būt izgatavoti no dāžādiem materiāliem – dzelzsbetona, metāla, sendvičpaneļiem kā arī apvienojot dažādus materiālus.