Elektropārvades līniju elementi

 

Elektropārvades elementi ir 20 kV un 0,4 kV gaisvadu līniju elementi - traversas, izolatoru kāši, atsaišu un piekarkabeļu āķi u.c. elementi. Elektropārvades elementi tiek izgatavoti atbilstoši LEK energostandartiem un AS "Sadales tīkls" tehniskajām prasībām. Katalogā apkopoti standartizētie EPL elementi, kas tiek piegādāti AS "Sadales tīkls"atbilstoši līgumam Nr. 300000/15-311.